Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

Plani i aktivteteve per periudhen Janar – Prill 2009


    9

       Janar 2009

                                                - Mbledhje me drejtuesit lokale te seksioneve nga 10 rrethet ne konsolidim

- Seminar treditor me drejtueset lokale te Komiteteve te Grave      (Me pjesemarrjen e ekspertes holandeze)

-Revista “Tribuna Sindikale”, (6)

                9

 

 

29,30,31

        

Gjate muajit

                 Kordinatori
Kryetaret           FSASH/SPASH
        

Kordinatori
Kryetaret e Komiteteve te Grave
 

Kordinatori

 

 

 

 

 

   10

      Shkurt 2009

 

Takime te Grupeve te Punes mbi eliminimin e Punes se femijeve ne rrethet e perzgjedhura (3)
1. Tirana ....................            2. Fieri.........................

- Takime te Grupeve te Punes mbi Eliminimin e Punes se Femijeve ne 8 shkollat pilot, (3)
1. Tirana ........................
2. Fieri...........................

-Tryeze e rrumbullakte dyditore mbi luften kunder punes se femijeve
  (Me pjesemarrjen e ekspertit nga Holanda)

 

12
13

 

 

12
13

 

27,28

 

               Kordinatori
Kryetaret          FSASH/SPASH   Seksionet
Tirane, Fier

Kordinatori
Seksionet
Tirane, Fier

 

Kordinatori
Kryetaret          FSASH/SPASH

   11

        Mars 2009

 

-Takime te Grupeve te Punes mbi eliminimin e Punes se femijeve ne rrethet e perzgjedhura: (3)
3. Durresi ......................
4. Korca .......................

- Tryeze e rrumbullakte njeditore mbi sherbimet qe sindikatat duhet t’u ofrojne anetareve
   (Me pjesemarrjen e ekspertit nga Holanda)

- Revista “Tribuna Sindikale”, (7)

 

5
6

 

20(Per tu konfirmuar)

 

 

Gjate muajit

             Kordinatori
Seksionet
Tirane, Fier

 

Kordinatori
Kryetaret          FSASH/SPASH
         

Kordinatori

 

12

 

Prill 2009

 

 -Botimi i Broshures mbi aktivitetet e vitit te dyte te zbatimit te Projektit

- Konference nje ditore mbi vleresimin e Projektit
(Me pjesemarrjen e perfaqesuesve nga FNV dhe AOb

- Revista “Tribuna Sindikale”, (8)

- Raporti per vitin e dyte

- Revizionimi nga eksperti i pavarur kontabel i licencuar

 

Gjate muajit

 

17(Per tu konfirmuar)

 

Gjate muajit

20-30

Gjate muajit

              Kordinatori
Kryetaret          FSASH/SPASH

Kordinatori
Kryetaret          FSASH/SPASH
       

Kordinatori
                  

Kordinatori
         

Kordinatori

2 janar 2009