SITI ZYRTAR I FEDERATES SE SINDIKATAVE TE ARSIMIT DHE SHKENCES TE SHQIPERISE DHE SINDIKATES SE PAVARUR TE ARSIMIT SHQIPTAR
MIRESEVINI

FSASH

SPASH
HomeMbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

    DESHMI RRENQETHESE QE I HASIM CDO DITE

per me teper vizitoni

FOTO GALERI

 

 

 

 

 

TAKIM I MINISTRIT TE ARSIMIT DHE SHKENCES ME DREJTUESIT E SINDIKATAVE TE ARSIMIT, FSASH DHE SPASH

 

 

 

 

 

ME SHUME SHERBIME PER MESUESIT SINDIKALISTE

Nga Tryeza me pjesemarrjen e drejtuesve sindikaliste te qarqeve te rretheve

 

 

 

AKTIVITETET ME TE FUNDIT

 

FESTOHET 25 - VJETORI I KRIJIMIT TE FSASH

 

KONTRATA E RE KOLEKTIVE DHE ARRITJE TE TJERA
SINDIKALE TE FSASH/SPASH

 

Nenshkruhet Kontrata Kolektive e Puns midis MAS dhe FSASH e SPASH per periudhen 2015-2017

 

KONTRATA KOLEKTIVE MIDIS MAS DHE FSASH E SPASH, 2015-2017

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES E NIVELIT TE DYTE, 2016-2017

KONTRATE KOLEKTIVE  PUNE ME BASHKITE

Zhvilloi Punimet Kongresi i 6-te i FSASH

 

Proteste e drejtuesve qendrore e lokale te FSASH e SPASH para MAS

 

KONFERENCE PER SHTYP
E sindikatave te arsimit, FSASH/SPASH

 

Vizite e rendesishme e delegacionit
te Sindikates Gjermane te Arsimit, GEW, ne vendin tone

E ardhmja e Profesionit te Mesuesit
Konkluzione nga Konferenca e ETUCE, mbajtur ne Viene, me 26-27 nentor 2014

 

Takime me prinderit ne shkollat “Ahmet Zogu” dhe “Halit Cota”, Bathore,
ne kuadrin e Projektit me GEW

Takime me prinderit ne shkollat
“Naum Veqilharxhi” dhe “Shkolla e Re” Korce, ne kuadrin e Projektit me AOb

 

TRYEZA SINDIKALE

VIZIONI DHE ANGAZHIMI I SINDIKATAVE TE ARSIMIT PER ARSIMIN CILESOR

 

Takime pergatitore dhe mbledhje te Grupeve te Monitorimit, organizuar ne Shkollat “Halit Cota” dhe “Ahmet Zogu” ne Bathore, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Fondacionin e Sindikates Gjermane te Arsimit, GEW, “Femijeri e Denje, Arsimim ne vend te Punes se Femijeve”

 

Takime Pergatitore dhe te Grupeve te Monitorimit, organizuar ne shkollat “Naum Veqilharxhi” dhe “Shkolla e Re” ne Korce, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Sindikaten Holandeze te Arsimit, AOb

 

2013 - VITI I KONGRESIT TE 5-te TE FSASH
Nga mbledhja e Keshillit Drejtues te FSASH

 

Te thellojme me tej arritjet e vitit 2012
(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH)

 

Te njohim Ligjin per Sistemin Arsimor Parauniversitar

KUSHTET DHE KRITERET LIGJORE
PER TE FITUAR DHE USHTRUAR PROFESIONIN E MESUESIT

 

Donacioni i Cmimit te AOb, Leon van Gelder, per dy shkollat e Korces

 

Aktivitete ne kuadrin e zbatimit te Projektit me AOb
ne shkollat “Nuci Naci” dhe “Ismail Qemali” ne Korce, dhjetor 2012

 

Aktivitete organizuar ne shkollat e Korces

ne kuadrin e Projektit me AOb

Nentor 2012

 

Projekti me AOb, Sektori i Shkollave te Mesme,
Mobilizimi i mesuesve dhe organizimi i aktiviteteve konkrete per parandalimin dhe eliminimin e braktisjes se shkolles dhe te punes se femijeve ne rrethin e Korces

Shtator 2012 – Korrik 2013

 

HAPA VENDIMTARE

PER ARRITJEN E OBJEKTIVAVE SINDIKALE PER VITET 2012-2014
(Nga  mbledhja  e Keshillit Drejtues te FSASH)

 

Funksionimi i partneritet,

domosdoshmeri per nje sindikate efektive
(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH)

 

Aktivitete kulturore-artistike e sportive dhe Seminar trajnues

organizuar ne Korce ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Aob

 

Veprimtari aktive e rezultative gjate 2011,
angazhime efektive gjate 2012 e ne vijim

Nga mbledhja e KD te FSASH

 

U MBLODH KESHILLI KOMBETAR I SPASH

 

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit midis sindikatave shqiptare të arsimit, FSASH e SPASH, dhe sindikatës së arsimit të Kosovës, SBASHK

 

AKTIVITETE ME RASTIN E 5 TETORIT,
DITES BOTERORE TE MESUESVE

 

Dita Boterore Kunder Punes se Femijeve
12 qershor 2011

 

FSASH NE 20 VJETORIN E THEMELIMIT

 

SPASH FESTON  20-VJETORIN

E KRIJIMIT TE SAJ

 

Projekt i suksesshem,

ne bashkepunim me AOb,

ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim Frasheri” ne Korce

 

Java e Veprimeve Globale për Arsimin 2011

“Arsimimi i Grave dhe vajzave"

 

Sindikata Holandeze e Arsimit, AOb, kontribuon
per mesuesit dhe nxenesit e prekur nga permbytjet ne zonen e Shkodres

 

Mesues, nxenes e prinder diskutojne si te mbajne te gjithe nxenesit ne shkolle

Nga aktivitetet ne zbatim te Projektit me sindikaten holandeze, AOb,
ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim frasheri” ne Korce

 

PROGRAM I SUKSESSHEM

ZBATUAR NE BASHKEPUNIM ME ILO-IPEC MBI PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

AKTIVITETE NE KUADRIN E DITES BOTERORE
KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

WORKSHOP DHE AKTIVITETE TE TJERA

ORGANIZUAR NE LEVAN, FIER

 28 dhe 29 maj 2010

 

Nenshkruhet Kontrata Kolektive e Punes
midis
Ministrise se Arsimit dhe Shkences
dhe sindikatave te arsimit, FSASH dhe SPASH

 

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES, 2010 - 2014

 

Aktivitete te larmishme kulturore dhe sportive,
organizuar ne Shkollen e Levanit, Fier

26 mars 2010

 

Projekti per Zonen pa pune Femijesh

ne Levan, Fier

Zhvilloi punimet Kongresi i 4te i FSASH
Z. Xhafer DOBRUSHI rizgjidhet Kryetar i FSASH

 

AKTIVITETE TE SHUMTA ME RASTIN E 5 TETORIT, DITES BOTERORE TE MESUESVE

"Te ndertojme te ardhmen, Te investojme per mesuesit TANI"

 

ZHVILLOI PUNIMET KONGRESI I PESTE I SPASH

Z. BAJRAM KRUJA RIZGJIDHET PRESIDENT I SPASH

Durres, 11-12 shtator 2009

 

SEMINAR NE POGRADEC MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE PER PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

SEMINAR NE VLORE MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE PER PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

AKTIVITETE TE FSASH/SPASH ME RASTIN E DITES BOTERORE KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

KONFERENCE VLERESIMI MBI ZBATIMIN E PROJEKTIT TE FNV/AOB - FSASH/SPASH

UDHETIM STUDIMOR I MESUESVE HOLANDEZE, ANETARE TE AOb, NE SHQIPERI

TRYEZE MBI BASHKEPUNIMIN MIDIS INSPKTORIATIT SHTETEROR TE PUNES DHE SINDIKATAVE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

KONGRESI I 5-TE I SPASHK-UT TE REPUBLIKES SE KOSOVES

ELIMINIMI I PUNES SE FEMIJEVE KERKON ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE QE KANE LIDHJE ME PROBLEMIN

ME SHUME ANGAZHIM PER TE RRITUR ME TEJ ROLIN E GRAVE MESUESE NE SINDIKATE

(Nga seminari treditor me grate drejtuese lokale ne sindikata)

AKTIVITETE NE ZBATIM TE PROJEKTIT ME FNV/AOb

2009 - VITI I KONGRESIT TE FSASH-IT DHE NEGOCIMEVE PER KONTRATEN E RE KOLEKTIVE TE PUNES

(Nga mbledhja e KD te FSASH)

CDO MESUES DUHET TE JETE I SINDIKUAR

(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH-it)

KOMENTE RRETH DINAMIKES SE PAGAVE TE SISTEMIT PARAUNIVERSITAR TE ARSIMIT
Periudha 2006 – 2008
Nga Xhafer  Dobrushi, Kryetar i FSASH

AKTIVITETE TE FSASH E SPASH

TE BEJME REALITET DETYRIMET E PUNEDHENESIT PER MOTIVIMIN E MESUESVE TE DALLUAR

 

 

 

TREGUES TE TRAJNIMIT TE PERSONELIT ARSIMOR GJATE VITIT 2008

 

 

 

Revista "Tribuna Sindikale"

 

S  T  A  T  U  T  I
I FEDERATES SE SINDIKATAVE
TE ARSIMIT DHE SHKENCES TE SHQIPERISE

Me ndryshimet e bera ne Kongresin e 6-te te FSASH, 18 dhjetor 2015

 

 

LIGJ
Nr. 69/2012

PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

LIGJ
Nr. 8872, datë 29.3.2002

PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

Kontrata Kolektive e Punes

16 dhjetor 2015-31 maj 2017

 

 

Kontrata Kolektive e Punes

25 mars 2010 - 31 dhjetor 2014

 

 

Manual mbi Eliminimin e Punes se Femijeve

Mbrojta e te drejtave te femijeve nepermjet edukimit, artit dhe medias
PUBLIKIME MBI PARANDALIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

Manual per mesuesin Mesimdhenia dhe te nxenit ne edukimin joformal

 

KONTAKTE

Adresa:

QENDRA E SINDIKATAVE TE ARSIMIT 

Rruga Dora D’Istria

Pallati Perballe Fakultetit Juridik, Kati i 3-te

Tirana, Albania

         

FSASH
SPASH

Federata e Sindikatave 

te Arsimit dhe Shkences 

Tel & Fax: + 355 4 2256 532

Celular: 068 20 34 674 (Kryetari)

Sindikata e Pavarur

              e Arsimit Shqiptar            

  Tel & Fax: + 355 4 2 278 138

   Celular: 069 20 43 009 (Kryetari)

           

      Celular: 068 21 52 891 (Kordinatori)

        E-mail: fsash@abcom.al

nskaptelli@yahoo.com

 

    Mbeshtetje efektive nga FNV dhe AOb

Nje Projekt i ri ndihme dhe mbeshtetjeje per fuqizimin e FSASH e SPASH dhe eliminimin e punes se femijeve fillon te zbatohet nga keto dy sindikata, nepermjet mbeshtetjes financiare dhe ndihmes teknike te Konfederates Holandeze te Sindikatave, FNV, ne dy vitet ne vazhdim, 2007 – 2008.    ...me shume

E-mail: fsash@icc-al.org