SITI ZYRTAR I FEDERATES SE SINDIKATAVE TE ARSIMIT DHE SHKENCES TE SHQIPERISE DHE SINDIKATES SE PAVARUR TE ARSIMIT SHQIPTAR
MIRESEVINI

FSASH

SPASH
HomeMbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

    DESHMI RRENQETHESE QE I HASIM CDO DITE

per me teper vizitoni

FOTO GALERI

 

 

 

 

 

TAKIM I MINISTRIT TE ARSIMIT DHE SHKENCES ME DREJTUESIT E SINDIKATAVE TE ARSIMIT, FSASH DHE SPASH

 

 

 

 

 

ME SHUME SHERBIME PER MESUESIT SINDIKALISTE

Nga Tryeza me pjesemarrjen e drejtuesve sindikaliste te qarqeve te rretheve

 

 

 

AKTIVITETET ME TE FUNDIT

 

FESTOHET 25 - VJETORI I KRIJIMIT TE FSASH

 

KONTRATA E RE KOLEKTIVE DHE ARRITJE TE TJERA
SINDIKALE TE FSASH/SPASH

 

Nenshkruhet Kontrata Kolektive e Puns midis MAS dhe FSASH e SPASH per periudhen 2015-2017

 

KONTRATA KOLEKTIVE MIDIS MAS DHE FSASH E SPASH, 2015-2017

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES E NIVELIT TE DYTE, 2016-2017

KONTRATE KOLEKTIVE  PUNE ME BASHKITE

Zhvilloi Punimet Kongresi i 6-te i FSASH

 

Takime Pergatitore dhe aktivitete te tjera, organizuar ne shkollat “Ahmet Zogu” dhe “Halit Coka”, Bathore, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Fondacionin e GEW, 2015-2016, per uljen e braktisjes se shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve   

    

Takime Pergatitore dhe aktivitete te tjera organizuar ne shkollat “Naum Veqilharxhi” dhe  “Shkolla e Re” Korce, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me AOb Holande, per uljen e braktisjes se shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve

 

Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Zj. Lindita Nikolla, Konfirmon zyrtarisht FSASH dhe SPASH sindikatat perfaqesuese ne sektorin e arsimit dhe i fton ato per te filluar negocimet dhe nenshkruar Kontraten Kolektive te Punes

 

Proteste e drejtuesve qendrore e lokale te FSASH e SPASH para MAS

 

KONFERENCE PER SHTYP
E sindikatave te arsimit, FSASH/SPASH

 

Vizite e rendesishme e delegacionit
te Sindikates Gjermane te Arsimit, GEW, ne vendin tone

E ardhmja e Profesionit te Mesuesit
Konkluzione nga Konferenca e ETUCE, mbajtur ne Viene, me 26-27 nentor 2014

 

Takime me prinderit ne shkollat “Ahmet Zogu” dhe “Halit Cota”, Bathore,
ne kuadrin e Projektit me GEW

 

Takime me prinderit ne shkollat
“Naum Veqilharxhi” dhe “Shkolla e Re” Korce, ne kuadrin e Projektit me AOb

 

TRYEZA SINDIKALE

VIZIONI DHE ANGAZHIMI I SINDIKATAVE TE ARSIMIT PER ARSIMIN CILESOR

 

Takime pergatitore dhe mbledhje te Grupeve te Monitorimit,organizuar ne Shkollat “Halit Cota” dhe “Ahmet Zogu” ne Bathore, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Fondacionin e Sindikates Gjermane te Arsimit, GEW, “Femijeri e Denje, Arsimim ne vend te Punes se Femijeve”

 

Takime Pergatitore dhe te Grupeve te Monitorimit, organizuar ne shkollat “Naum Veqilharxhi” dhe “Shkolla e Re” ne Korce, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Sindikaten Holandeze te Arsimit, AOb

 

MINISTRJA E ARSIMIT DHE SPORTIT LINDITA NIKOLLA
TAKOHET ME SINDIKATAT PARTNERE, FSASH/SPASH

 

KESHILLI I MINISTRAVE NOMINON FSASH dhe SPASH ANETARE TE KESHILLIT KOMBETAR TE PUNES

 

Aktivitete ne zbatim te Projektit me AOb 

Takime te Grupeve te Monitorimit dhe aktivitete te tjera ne shkollat "Nuci Naci" dhe "Ismail Qemali" ne Korce

 

Aktivitete ne kuadrin e Projektit me EI-ILO_IPEC

Takime te Grupeve te Monitorimit ne shkollat Levan dhe Zhupan, Fier


ZHVILLOI PUNIMET SESIONI I DYTE I
KONGRESIT TE PESTE TE FSASH
Tirane, 7 nentor 2013

 

ZHVILLOI PUNIMET KONGRESI I GJASHTE

I SINDIKATES SE PAVARUR TE ARSIMIT TE SHQIPERISE, (SPASH)

Tirane, 26 tetor 2013

 

Iniciativa e EI/ETUCE “Te mobilizohemi per Arsimin Cilesor”

Viti i Veprimeve Globale, tetor 2013 – tetor 2014
 “Te bashkohemi per Arsimin – Arsim me Cilesi me te Mire per nje Bote me te Mire”

10 Mesazhe Kyc nga ETUCE per te Permiresuar Arsimin Cilesor ne Europe

 

OPTIMIZEM DHE DETYRA TE REJA PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE
Nga Konferenca e Trete Globale per Eliminimin e Punes se Femijeve
Brasilia, 8-10 tetor 2013

 

KRIJOHET ALEANCA E SINDIKATAVE TE ARSIMIT, FSASH-SPASH

 

ZHVILLOI PUNIMET SESIONI I PARE I KONGRESIT TE 5-te TE FSASH

 

U MBLODH KESHILLI KOMBETAR I SPASH
DHE
ORGANIZOHET EKSKURSIONI TURISTIK NE VENECIA

Seminar trajnues dhe aktivitete kulturore-artistike e sportive
organizuar ne Korce ne zbatim te Projektit me AOb

 

AKTIVITETE NE JAVEN E VEPRIMEVE GLOBALE PER ARSIMIN
21 – 27 prill 2013

 

VIZITE E SUKSESSHME E DREJTUEVE TE AOb (Holande)  DHE
GEW (Gjermani) NE SHKOLLAT E KORCES

 

2013 - VITI I KONGRESIT TE 5-te TE FSASH
Nga mbledhja e Keshillit Drejtues te FSASH

 

Te thellojme me tej arritjet e vitit 2012
(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH)

 

Te njohim Ligjin per Sistemin Arsimor Parauniversitar

KUSHTET DHE KRITERET LIGJORE
PER TE FITUAR DHE USHTRUAR PROFESIONIN E MESUESIT

 

Donacioni i Cmimit te AOb, Leon van Gelder, per dy shkollat e Korces

 

Aktivitete ne kuadrin e zbatimit te Projektit me AOb
ne shkollat “Nuci Naci” dhe “Ismail Qemali” ne Korce, d
hjetor 2012

Aktivitete organizuar ne shkollat e Korces

ne kuadrin e Projektit me AOb

Nentor 2012

 

Projekti me AOb, Sektori i Shkollave te Mesme,
Mobilizimi i mesuesve dhe organizimi i aktiviteteve konkrete per parandalimin dhe eliminimin e braktisjes se shkolles dhe te punes se femijeve ne rrethin e Korces

Shtator 2012 – Korrik 2013

 

HAPA VENDIMTARE

PER ARRITJEN E OBJEKTIVAVE SINDIKALE PER VITET 2012-2014

(Nga  mbledhja  e Keshillit Drejtues te FSASH)

 

Funksionimi i partneritet,

domosdoshmeri per nje sindikate efektive

(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH)

 

Aktivitete kulturore-artistike e sportive dhe Seminar trajnues

organizuar ne Korce ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Aob

 

Veprimtari aktive e rezultative gjate 2011,
angazhime efektive gjate 2012 e ne vijim

Nga mbledhja e KD te FSASH

 

U MBLODH KESHILLI KOMBETAR I SPASH

 

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit midis sindikatave shqiptare të arsimit, FSASH e SPASH, dhe sindikatës së arsimit të Kosovës, SBASHK

 

AKTIVITETE ME RASTIN E 5 TETORIT,
DITES BOTERORE TE MESUESVE

 

Dita Boterore Kunder Punes se Femijeve
12 qershor 2011

 

FSASH NE 20 VJETORIN E THEMELIMIT

 

SPASH FESTON  20-VJETORIN

E KRIJIMIT TE SAJ

 

Projekt i suksesshem,

ne bashkepunim me AOb,

ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim Frasheri” ne Korce

 

Java e Veprimeve Globale për Arsimin 2011

“Arsimimi i Grave dhe vajzave"

 

Sindikata Holandeze e Arsimit, AOb, kontribuon
per mesuesit dhe nxenesit e prekur nga permbytjet ne zonen e Shkodres

 

Mesues, nxenes e prinder diskutojne si te mbajne te gjithe nxenesit ne shkolle

Nga aktivitetet ne zbatim te Projektit me sindikaten holandeze, AOb,
ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim frasheri” ne Korce

 

PROGRAM I SUKSESSHEM

ZBATUAR NE BASHKEPUNIM ME ILO-IPEC MBI PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

AKTIVITETE NE KUADRIN E DITES BOTERORE
KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

WORKSHOP DHE AKTIVITETE TE TJERA

ORGANIZUAR NE LEVAN, FIER

 28 dhe 29 maj 2010

 

Nenshkruhet Kontrata Kolektive e Punes
midis
Ministrise se Arsimit dhe Shkences
dhe sindikatave te arsimit, FSASH dhe SPASH

 

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES, 2010 - 2014

 

Aktivitete te larmishme kulturore dhe sportive,
organizuar ne Shkollen e Levanit, Fier

26 mars 2010

 

Projekti per Zonen pa pune Femijesh

ne Levan, Fier

Zhvilloi punimet Kongresi i 4te i FSASH
Z. Xhafer DOBRUSHI rizgjidhet Kryetar i FSASH

 

AKTIVITETE TE SHUMTA ME RASTIN E 5 TETORIT, DITES BOTERORE TE MESUESVE

"Te ndertojme te ardhmen, Te investojme per mesuesit TANI"

 

ZHVILLOI PUNIMET KONGRESI I PESTE I SPASH

Z. BAJRAM KRUJA RIZGJIDHET PRESIDENT I SPASH

Durres, 11-12 shtator 2009

 

SEMINAR NE POGRADEC MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE PER PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

SEMINAR NE VLORE MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE PER PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

AKTIVITETE TE FSASH/SPASH ME RASTIN E DITES BOTERORE KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

KONFERENCE VLERESIMI MBI ZBATIMIN E PROJEKTIT TE FNV/AOB - FSASH/SPASH

UDHETIM STUDIMOR I MESUESVE HOLANDEZE, ANETARE TE AOb, NE SHQIPERI

TRYEZE MBI BASHKEPUNIMIN MIDIS INSPKTORIATIT SHTETEROR TE PUNES DHE SINDIKATAVE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

KONGRESI I 5-TE I SPASHK-UT TE REPUBLIKES SE KOSOVES

ELIMINIMI I PUNES SE FEMIJEVE KERKON ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE QE KANE LIDHJE ME PROBLEMIN

ME SHUME ANGAZHIM PER TE RRITUR ME TEJ ROLIN E GRAVE MESUESE NE SINDIKATE

(Nga seminari treditor me grate drejtuese lokale ne sindikata)

AKTIVITETE NE ZBATIM TE PROJEKTIT ME FNV/AOb

2009 - VITI I KONGRESIT TE FSASH-IT DHE NEGOCIMEVE PER KONTRATEN E RE KOLEKTIVE TE PUNES

(Nga mbledhja e KD te FSASH)

CDO MESUES DUHET TE JETE I SINDIKUAR

(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH-it)

KOMENTE RRETH DINAMIKES SE PAGAVE TE SISTEMIT PARAUNIVERSITAR TE ARSIMIT
Periudha 2006 – 2008
Nga Xhafer  Dobrushi, Kryetar i FSASH

AKTIVITETE TE FSASH E SPASH

TE BEJME REALITET DETYRIMET E PUNEDHENESIT PER MOTIVIMIN E MESUESVE TE DALLUAR

 

 

 

TREGUES TE TRAJNIMIT TE PERSONELIT ARSIMOR GJATE VITIT 2008

 

 

 

Revista "Tribuna Sindikale"

 

LIGJ
Nr. 69/2012

PËR SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

LIGJ
Nr. 8872, datë 29.3.2002

PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

 

Kontrata Kolektive e Punes

16 dhjetor 2015 - 31 maj 2017

 

Kontrata Kolektive e Punes

25 mars 2010 - 31 dhjetor 2014

 

Manual mbi Eliminimin e Punes se Femijeve

 

S  T  A  T  U  T  I
I FEDERATES SE SINDIKATAVE
TE ARSIMIT DHE SHKENCES TE SHQIPERISE

Me ndryshimet e bera ne Kongresin e 6-te te FSASH, 18 dhjetor 2015

 

Mbrojta e te drejtave te femijeve nepermjet edukimit, artit dhe medias
PUBLIKIME MBI PARANDALIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

Manual per mesuesin Mesimdhenia dhe te nxenit ne edukimin joformal

 

KONTAKTE

Adresa:

QENDRA E SINDIKATAVE TE ARSIMIT 

Rruga Dora D’Istria

Pallati Perballe Fakultetit Juridik, Kati i 3-te

Tirana, Albania

         

FSASH
SPASH

Federata e Sindikatave 

te Arsimit dhe Shkences 

Tel & Fax: + 355 4 2256 532

Celular: 068 20 34 674 (Kryetari)

Sindikata e Pavarur

              e Arsimit Shqiptar            

  Tel & Fax: + 355 4 2 278 138

   Celular: 069 20 43 009 (Kryetari)

           

      Celular: 068 21 52 891 (Kordinatori)

        E-mail: fsash@abcom.al

nskaptelli@yahoo.com

 

    Mbeshtetje efektive nga FNV dhe AOb

Nje Projekt i ri ndihme dhe mbeshtetjeje per fuqizimin e FSASH e SPASH dhe eliminimin e punes se femijeve fillon te zbatohet nga keto dy sindikata, nepermjet mbeshtetjes financiare dhe ndihmes teknike te Konfederates Holandeze te Sindikatave, FNV, ne dy vitet ne vazhdim, 2007 – 2008.    ...me shume

E-mail: fsash@icc-al.org