Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

MBI FSASH

 

MBI SPASH

 

S  T  A  T  U  T  I
I FEDERATES SE SINDIKATAVE
TE ARSIMIT DHE SHKENCES TE SHQIPERISE

Me ndryshimet e bera ne Kongresin e 6-te te FSASH, 18 dhjetor 2015

 

STATUTI FSASH

 

STATUTI SPASH

 

KONTRATA KOLEKTIVE 2006-2009

 

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES, 2010 - 2014

 

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES

MIDIS MAS DHE FSASH E SPASH, 2015-2017

 

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES E NIVELIT TE DYTE, 2016-2017

 

KONTRATE KOLEKTIVE  PUNE ME BASHKITE

2016 - 2019