s
Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

Plani i aktivteteve per periudhen shtator-dhjetor 2008


    9

       Shtator
2008

                                                - Mbledhje me drejtuesit lokale te seksioneve nga 10 rrethet ne konsolidim

-Takime te Grupeve te Punes mbi eliminimin e Punes se femijeve ne rrethet e perzgjedhura
1. Tirana ......................           2. Fieri.........................

- Takime te Grupeve te Punes mbi Eliminimin e Punes se Femijeve ne 8 shkollat pilot, (1)
1. Tirana ........................
2. Fieri...........................

- Seminar treditor ne shkollat pilot Tirane, (Kamze)
                                               

 

-Revista “Tribuna Sindikale”, (3)

 

12

 

 

18
19

                 

 

18
19

 

25,26,27

 

Gjate muajit

Kordinatori
FSASH/SPASH
Kryetaret


Kordinatori
FSASH/SPASH
Kryetaret
                               

 

Kordinatori
FSASH/SPASH
Kryetaret

 

Kordinatori
FSASH/SPASH
Kryetaret

Kordinatori

 

 

 

 

 

      10

           Tetor
2008

 

                                           -Takime te Grupeve te Punes mbi eliminimin e Punes se femijeve ne rrethet e perzgjedhura: (1)
3. Durresi ......................
4. Korca .......................

- Seminar treditor me grate drejtuese lokale

- Seminar treditor me perfaqesues te mesuseve, prinderve e nxenesve nga Durresi dhe Fieri                           

 

 

9
10

16, 17, 18

 

23, 24, 25

 

Kordinatori
FSASH/SPASH
Kryetaret

 

Kordinatori
Kryetaret e Komiteteve te Grave

Kordinatori
Seksionet
Durres dhe Fier

       11

         Nentor
2008

 

 

- Takim i Grupit Kombetar te Punes mbi pjesemarrjen e grave ne sindikate, (2)

- Mbledhje me drejtueset lokale te Komiteteve te Grave nga 10 rrethet ne
konsolidim, (2)

- Revista “Tribuna Sindikale”, (4)

 

6

 

13

 

 

Gjate muajit

 

Kordinatori
Kryetaret e Komiteteve te Grave
 

Kordinatori
        

Kordinatori

         12

          Dhjetor 2008

                                                - Takim i Grupit Koordinues mbi Eliminimin e Punes se Femijeve, (2)

- Takime te Grupeve te Punes mbi eliminimin e Punes se femijeve ne rrethet e perzgjedhura: (2)
1. Tirana ............................
2. Fieri.................................

- Takime te Grupeve te Punes mbi Eliminimin e Punes se Femijeve ne 8 shkollat pilot, (2)
1. Tirana .............................
2. Fieri...............................

- Seminar treditor mbi Eliminimin e Punes se Femijeve ne rrethin e Durresit

- Revista “Tribuna Sindikale”, (5)

 

5

 

 

11
12

 

 

11
12

 

18,19,20

 

Gjate muajit

Kordinatori
FSASH/SPASH Kryetaret


Kordinatori
FSASH/SPASH
Kryetaret


Kordinatori
Seksionet Tirane, Fier


Kordinatori
Seksioni Durres

 

Kordinatori

 2 shtator 2008