Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

 

Takime Pergatitore dhe aktivitete te tjera, organizuar ne shkollat “Ahmet Zogu” dhe “Halit Coka”, Bathore, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Fondacionin e GEW, 2015-2016, per uljen e braktisjes se shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve       

 

Takime Pergatitore dhe aktivitete te tjera organizuar ne shkollat “Naum Veqilharxhi” dhe  “Shkolla e Re” Korce, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me AOb Holande, per uljen e braktisjes se shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve

 

Takime me prinderit ne shkollat “Ahmet Zogu” dhe “Halit Cota”, Bathore,
ne kuadrin e Projektit me GEW

 

Takime me prinderit ne shkollat
“Naum Veqilharxhi” dhe “Shkolla e Re” Korce, ne kuadrin e Projektit me AOb

 

Takime pergatitore dhe mbledhje te Grupeve te Monitorimit, organizuar ne Shkollat “Halit Cota” dhe “Ahmet Zogu” ne Bathore, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Fondacionin e Sindikates Gjermane te Arsimit, GEW, “Femijeri e Denje, Arsimim ne vend te Punes se Femijeve”

 

Takime Pergatitore dhe te Grupeve te Monitorimit, organizuar ne shkollat “Naum Veqilharxhi” dhe “Shkolla e Re” ne Korce, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Sindikaten Holandeze te Arsimit, AOb

Seminar trajnues dhe aktivitete kulturore-artistike e sportive
organizuar ne Korce ne zbatim te Projektit me AOb

 

VIZITE E SUKSESSHME E DREJTUEVE TE AOb (Holande)  DHE
GEW (Gjermani) NE SHKOLLAT E KORCES

 

Donacioni i Cmimit te AOb, Leon van Gelder,

per dy shkollat e Korces

 

Aktivitete ne kuadrin e zbatimit te Projektit me AOb
ne shkollat “Nuci Naci” dhe “Ismail Qemali” ne Korce

Dhjetor 2012

 

Aktivitete organizuar ne shkollat e Korces

ne kuadrin e Projektit me AOb

Nentor 2012

 

Projekti me AOb, Sektori i Shkollave te Mesme,
Mobilizimi i mesuesve dhe organizimi i aktiviteteve konkrete per parandalimin dhe eliminimin e braktisjes se shkolles dhe te punes se femijeve ne rrethin e Korces

Shtator 2012 – Korrik 2013

 

Aktivitete kulturore-artistike e sportive dhe Seminar trajnues

organizuar ne Korce ne kuadrin e zbatimit te Projektit me AOb

 

Dita Boterore Kunder Punes se Femijeve
12 qershor 2011

 

Projekt i suksesshem, ne bashkepunim me AOb,

ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim Frasheri” ne Korce

 

Mesues, nxenes e prinder diskutojne si te mbajne te gjithe nxenesit ne shkolle

Nga aktivitetet ne zbatim te Projektit me sindikaten holandeze, AOb,
ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim frasheri” ne Korce

 

PROGRAM I SUKSESSHEM

ZBATUAR NE BASHKEPUNIM ME ILO-IPEC MBI PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

AKTIVITETE NE KUADRIN E DITES BOTERORE
KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

WORKSHOP DHE AKTIVITETE TE TJERA

ORGANIZUAR NE LEVAN, FIER

 28 dhe 29 maj 2010

 

Aktivitete te larmishme kulturore dhe sportive,
organizuar ne Shkollen e Levanit, Fier

26 mars 2010

 

Projekti per Zonen pa Pune Femijesh ne Levan, Fier

 

Seminar ne Pogradec mbi angazhimin e sindikatave dhe te aktoreve te tjere
per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve

 

Seminar ne Vlore mbi angazhimin e sindikatave dhe aktoreve te tjere
 per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve

 

Mbledhje e zgjeruar e Komitetit Kombetar per Eliminimin e Punes se Femijeve
“T’u  japim vajzave nje mundesi, t’i japim fund punes se femijeve”

(Publicitet i gjere per Diten Boterore Kunder Punes se Femijeve ne Shqiperi)

 

ELIMINIMI I PUNES SE FEMIJEVE KERKON ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE QE KANE LIDHJE ME PROBLEMIN

 

NGA AKTIVITETET NE ZBATIM TE PROJEKTIT ME FNV/AOb

Seminar mbi bashkepunimin e mesuesve me nxenesit dhe prinderit
per eliminimin e punes se femijeve

 

VEPRIMTARI TE SHUMTA TE FSASH DHE SPASH NE DITEN BOTERORE KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

TRYEZE E RRUMBULLAKET MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE TE AKTOREVE TE TJERE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE NE SHQIPERI

 

ANGAZHIM REZULTATIV I MESUESVE E NXENESVE TE KORCES

Nga seminari per eliminimin e punes se femijeve ne Korce

 

BAZA E ARRITJEVE, PUNA INDIVIDUALE ME NXENESIT

Nga seminari per eliminimin e punes se femijeve ne Fier

 

TRYEZE E RRUMBULLAKET MBI RRITJEN E INTERESIMIT PER SHKOLLEN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

WORKSHOP MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE SHQIPTARE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

PROJEKTI ME FNV FAKTOR I RENDESISHEM PER FUQIZIMIN E FSASH E SPASH DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

SINDIKATAT SHQIPTARE TE ARSIMIT KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

REZOLUTE E KONGRESIT TE TRETE TE FSASH

 

REZOLUTE E KONGRESIT TE TRETE TE KSSH

 

BASHKEPUNIMI I FSASH/SPASH ME IPEC PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

PROJEKTI EI NOT

 

PUNA E FËMIJEVE NË SHQIPËRI (RAPORT NGA SAMUEL GRUMIAU)

 

PERFUNDIME TE KONFERENCES SE ICFTU