Nga aktivitetet e Grupeve te Punes ne Shkolla-Projekti FNV/AOb