Seminar me perfaqesues te mesuesve, nxenesve dhe prinderve-Projekti FNV/AOb