Seminar mbi perfshirjen e sindikatave kunder punes se femijeve ne rajonin e Durresit