Seminar mbi perfshirjen e nxenesve dhe prinderve kunder punes se femijeve