Tryeze e Rrumbullakte mbi aktivitetin e sindikatave kunder punes se femijeve-Projekti FNV/AOb