Tryeze e Rrumbullakte me pjesemarrjen e perfaqesuesve te Ministrise se arsimit dhe Drejtuesit e Drejtorive Arsimore Rajonale-Projekti FNV/AOb