Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

Arritjet e deritanishme, baze per nje pune me te organizuar me grate mesuese ne sindikate

Ne kuadrin e aktiviteteve te programit me sindikatat holandeze FNV/AOb, ne Tirane u organizua nje aktivitet i rendesishem me pjesemarrejn e 28 grave drejtuese lokale te seksioneve sindikale te FSASH e SPASH.
Dy ishin ceshtjet kryesore qe u bene objekt dikutimi ne kete mbledhje: analiza e pune se bere e gjendjes aktuale ne lidhje me ngritjen dhe funksionimin e komiteteve te grave prane seksioneve sindikale te rretheve dhe konsultimi ne lidhje me programin e punes per te ardhmen e tematiken e seminarit qe do te organizohet ne janar mbi ngritjen e nivelit te punes se komiteteve te grave, ne perputhje me detyrat e reja dhe kerkesat e kohes per aktivizimin dhe punen e grave mesuese ne sindikate.
Perfaqesuesja e komitetit te grave te SPASH per Tiranen, Reihan Shkreta, vleresoi punen qe eshte deri tani, duke vene ne dukje funksionimin normal te komitetit te grave dhe parashtroi problemin e pasqyrimit me te mire, nepermjet medias, te aktiviteteve qe jane organizuar me grate, perfshire seminaret, takimet, kembimin e pervojes etj.
Drejtuesja e komitetit te grave te FSASH, Lumturi Mataj, si edhe kryetarja e seksionit te FSASH per Tiranen, Fatbardha Keço, vune ne dukje punen e mire qe po bene komiteti i grave per njohjen dhe zgjidhjen e problemeve te grave mesuese, por nderkohe ato kerkuan me shume mbeshtetje edhe nga organet drejtuese te Federates, sidomos per disa ceshtje e kerkesa qe nuk mund te zgjidhen dot prej tyre dhe qe kane te bejne me levizjet pa kriter te mesuesve e perfaqesuesve te keshillave sindikale ne shkolla dhe venien ne dispozicion te nje fondi, sado modest qe te jete, per aktivitetet me grate.
Kryetarja e seksionit te SPASH per Elbasanin, Bukuroshe Shabani, kryetarja e seksionit te SPASH-it per Korcen Albina Pepo, perfaqesuesja e komitetit te grave te FSASH per Durresin, Majlina Spahiu etj, vune ne dukje se jane te gjitha mundesite qe me grate mesuese te zhvillohen me shume aktivitete dhe seksionet sindikale te rretheve te mbeshtesin me shume e me mire punen e komiteteve te grave. Ato evidentuan disa nga aktivitetet qe kane organizuar me grate dhe folen per planet qe kane per organizimin e takimeve te vecanta me grate per promovimin e librave te kolegeve te tyre, per organizimin e kurseve te kompjuterit, per punen me kontraten kolektive etj.
Ne kete linje ishin edhe diskutimet e perfaqesueseve te komiteteve te grave nga rrethe te ndryshnme, si Luiza Gjoka ne Gramsh, Rajmonda Leka ne Shkoder, Qazime Dardha ne Kucove, Adelina Shperdheja ne Fier, Zela Koka ne Librazhd, Vasilika Bega ne Lushnje etj, te cilat evidentuan, jo vetem aktivitetet e organizuara me grate, por edhe reagimet ndaj qendrimeve te drejtorive arsimore te rretheve perkatese ne rastet e levizjeve te pamotivuara te grave mesuesve, sidomos te disave prej tyre qe jane me shkolle te mesme pedagogjike dhe angazhimet per plotesimin e kerkesave te ndryshme nga grate mesuese ne shkollat perkatese.
Ne vijim, mbi bazen e nje materiali te pergatitur ne konsultim me drejtueset e komiteteve te grave te FSASH e SPASH, u be ndarja ne pese grupe, sipas tematikave te propozuara dhe u organizua puna ne grupe, duke u bere objekt diskutimi ceshtje te vecanta si:
- Kontratat kolektive te nivelit te pare e te dyte dhe pasqyrimi e mbeshtetja e kerkesave e problemeve te grave mesuese; gjendja aktuale dhe propozimet per kontraten e re qe pritet te negocohet ne gjysmen e dyte te vitit te ardhshem,
- Kuadri ligjor dhe mbeshtetja e organeve shteterore per barazine gjinore, bashkepunimi me sindikatat e arsimit; gjendja aktuale dhe perspektivat e zhvillimeve ne kete fushe,
- Puna e Komiteteve te grave per trajtimin e konkluzioneve qe dolen  nga Anketimi dhe Tryeza e zhvilluar ne pranveren e ketij viti ne lidhje me punen me grate mesuese ne sindikate,                                   
- Roli i vecante i grave mesuese per mbrojtjen e femijeve dhe eliminimin e punes se femijeve etj.
Pas punes ne grupe, u be nje diskutim i perbashket ne lidhje me disa nga konkluzionet kryesore per keto ceshtje dhe u ra dakord qe keto grupe te vazhdojne punen specifike per ceshtjet e caktuara, nderkohe qe secila prej pjesemarreseve do te vazhdoje te konsultohet me grate ne seksionin perkates per te gjitha ceshtjet, me qellim qe te terhiqet sa me shume mendimi i grave mesuese per punen e komiteteve te grave dhe te vete seksioneve ne rrethe me grate mesuese ne sindikate.
Ne mbledhje moren pjese aktive edhe drejtuesit e FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, te cilet vleresuan punen e bere ne kuadrin e zbatimit te Projektit me
FNV/AOb dhe mbeshteten propozimet e bera gjate ketij diskutimi ne lidhje me programin e punes per te ardhmen.