Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

Angazhim rezultativ per mbajtjen e nxenesve ne shkolle
Nga Takimi me anetaret e grupeve te punes te shkollave pilot ne Korce

Nje Takim i rendesishem u zhvillua ne Korce, me pjesemarrjen e mesuesve, anetare te grupeve te punes qe veprojne ne shkollat pilot te ketij rrethi: “Asdreni”, “Naim Frasheri”, Sheqeras dhe Pojan.
Mesuesja e shkolles “Asdreni” Zhaneta Mlloja theksoi se puna konkrete e mesuesve te kesaj shkolle ka cuar ne uljen e numrit te nxenesve qe kane braktisur shkollen, duke permendur rastet e nxenesve Ergys Bleta, Monika Hyseni, Klajdi Zace etj, te cilet u kthyen ne shkolle, pas nje pune konkrete te mesuesve me ta e me prinderit e tyre. Ajo theksoi se akoma vazhdon te kete probleme ne shkolle, para se gjithash per aresye te gjendjes ekonomike e financiare te familjeve te disa nxenesve, te cilat nuk kane mundesi as te blejne librat e materialet e tjera qe femijeve iu duhen per ne shkolle.
Drejtori i shkolles “Naim Frasheri”, Ylli Kreka, vuri ne dukje veshtiresite me te cilat ndeshen mesuesit e kesaj shkolle, edhe per shkak te perberjes se nxenesve, te cilet pothuajse te gjithe jane te komunitetit rom. Pervec veshtiresive te shuma ekonomike, ne mjaft raste, pengese behet edhe mentaliteti i disa prinderve, te cilet nuk i lejone femijet te vazhdojne shkollen, sidomos ne rastin e vajzave, ndermjet te cilave nuk mungojne edhe rastet e fejesave ose martesave qe ne moshen e shkolles. Ne keto kushte, puna e mesueseve behet edhe me e veshtire dhe perqendrohet me teper ne kontaktet me prinderit e nxenesve qe fillojne te mungojne, duke paralajmeruar largimin e pritshem te tyre nga shkolla. Duke folur per kete ceshtje, ai theksoi se puna parandaluese eshte shume e rendesishme, mbasi perndryshe, ne mund te kthejme ne shkolle disa nxenes, por nderkohe mund te largohen shume te tjere. Edhe mesuesja e kesaj shkolle, Klementina Cingo, pasi vuri ne dukje veshtiresite qe hasen ne punen e diferencuar me nxenesit, theksoi nevojen e nje pune te gjithaneshme jo vetem me nxenesit qe paraqesin prirje per t’u larguar nga shkolla, per edhe per njohjen e prinderve e te afermeve te tyre, te cilet mund te kene ndikime te drejtperdrejta per kthimin e tyre ne shkolle.
Ne vijim, kryetari i seksionit sindikal te FSASH peer rrethin e Korces, mesues ne shkollen e Sheqerasit, Hektor Fejzulla, theksoi se gjate ketij viti shkollor mesuesit e kesaj shkolle kane rikthyer ne shkolle 3 nxenes dhe jane duke punar edhe me 3 te tjere, te cilet e kane braktisur ate, per shkak te veshtiresive ekonomike te familjve te tyre, ndersa mesuesi i shkolles se Pojanit Eduard Gjoni evidentoi punen konkrete qe jane duke bere mesuesit e kesaj shkolle me disa nxenes ne rrezik per te braktisur shkollen, sidomos nga komuniteti rom dhe egjiptian, te cilet paraqesin me shume veshtiresi edhe per shkak te mentalitetit te prinderve e te afermve te tyre.
Kryetarja e seksionit sindikal te SPASH per Korcen, Albina Pepo, u perqendrua sidomos tek nevoja e njohjes se pervojes se seciles prej shkollave pjesemarrese, por edhe me gjere, si edhe tek bashkepunimi edhe me administratat e shkollave, komunitetin dhe organizatat e tjera joqeveritare qe merren me eliminimin e punes se femijeve ne rrethin e Korces.
Pothuajse te gjithe mesuesit qe e moren fjalen ne kete takim, kerkuan insistimin e organeve qendrore te sindikatave te aresimit, FSASH e SPASH, sidomos per motivimin e mesuesve qe bejne pune shtese dhe kane rezultate te mira ne uljen e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve, per shtimin e numrit te punonjesve sociale, me synimin qe cdo shkolle te kete punonjesin e vete social, si edhe per nje bashkepunim me te mire me organet e pushtetit lokale dhe Drejtorine Arsimore, ne mbeshtetje te ketij angazhimi.
Drejtuesit e FSASH e SPASH, qe moren pjese ne kete takim, vleresuan punen e bere dhe rezultatet e arritura nga mesuesit pjesemarres, informuan per perpjekjet qe kane bere e po bejne per angazhimin e Ministrise se Arsimit dhe Ministrise se Punes per mbeshtetjen e ketij angazhimi te nje numri te madhe mesuesish ne Korce e ne shume rrethe te tjera te vendit  dhe kerkuan zgjerimin e metejshem te kesaj pune ne Korce, duke perfshire edhe mesues te tjere nga keto shkolla, si edhe perfshirjen edhe te shkollave te tjera, sidomos ne qytet, per te krijuar nje front me te gjere ne punen per uljen e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen dhe per eliminimin e punes se femijeve.