Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

NDAL NDERHYRJEVE TE PUNEDHENESIT NE VEPRIMTARINE E SINDIKATAVE

Sindikatat Qendrore te Arsimit, FSASH dhe SPASH, nenshkruese te Kontrates Kolektive te Punes te nivelit te pare me Ministrin e Arsimit dhe Shkences, prej shume vitesh kane konfirmuar personalitetin e tyre si partner social serioz, objektiv  e te pergjegjshem,  si per mbrojtjen e interesave sociale - ekonomike te mesuesve, ashtu edhe per reformimin dhe modernizimin e sistemit arsimor ne vendin tone.
Midis dy partnereve, Sindikatave te Arsimit  nga njera ane, dhe MASH nga ana tjeter, tashme jane vendosur dhe institucionalizuar marredhenie normale pune, dialogu e bashkepunimi. Keto marredhenie kane ardhur gjithenje duke u persosur, duke u bere me efektive, me te qendrueshme dhe me rezultative. Duke perjashtuar disa te meta ose mangesi, sidomos ne nivelin e dyte, mund te themi se marredheniet e partneritetit social midis punedhenesit dhe punemarresit ne sektorin e arsimit, tashme jane shembull per cdo sindikate tjeter profesioni ne vendin tone.
Ndersa ne nivel qendror, por  ne shumicen e rasteve edhe ne nivel qarku apo rrethi, nga te dy palet ka vullnet dhe veprimtari konkrete korrekte per t’i  mbajtur e zhvilluar keto marredhenie nga pozita ligjore e kontraktuale te drejta, aty ketu, nga individe me cilesine e drejtorit te Zyres Arsimore, si punedhenes, te drejtorit apo zevendesdrejtorit te shkolles, si perfaqesues te punedhenesit, te ndikuar nga pozita partiake ose metoda te vjetruara e te tejkaluara drejtimi, tentohet dhe nderhyhet ne punet e sindikates per ta nenshtruar dhe per ta vene ate ne sherbim te tyre. Natyrisht, eshte e tepert ta theksojme se ne keto raste jemi perpara shkeljeve te renda ligjore dhe kontraktuale.
Rastet me flagrante jane kur disa drejtore shkollash ose zevendesdrejtore, sic ka ndodhur shpesh  here, marrin persiper hartimin e listave  te anetareve te sindikates, duke ia dhene  listen e bardhe “nje  mesuesi te besuar”, i cili ben kujdes t’u thote mesuesve se kjo eshte deshire dhe porosi e drejtorit. Ka raste kur  “drejtues” te tille  kane ndeshur ne kundershtimin e vendosur te mesuesve ose aktivisteve sindikale, por ka edhe raste kur, si rezultat i presionit qe kane ushtruar, u ka ecur…
Ne raste te tjera, ndonje drejtor zyre arsimore eshte perpjekur te beje presion per te penguar anetaresimin ne sindikate, duke ushtruar kontroll mbi listat emrore te anetareve te sindikates, me pretekstin se kjo eshte kompetence e tij. Drejtues te tille kane arritur deri atje sa, ne kundershtim te hapur me Kodin e Punes dhe Kontraten Kolektive te Punes te nivelit te pare, te transferojne ose largojne nga puna drejtues te seksioneve sindikale ne rrethe ose kryetar te keshillave sindikale ne shkolla.
Ne keto raste FSASH dhe SPASH kane nderhyre me vendomeri dhe nepermjet  MASH eshte rivendosur e drejta e shkelur e sindikalisteve. Por, duke qene se akoma ndeshemi me veprime te drejtuesve ne dem te sindikatave e te sindikalisteve, ne e konsiderojme per detyre t’u  drejtohemi atyre me autoritetin e Ligjit dhe te Kontrates Kolektive te Punes dhe t’u kujtojme se:  Ligji  nr. 7961 date 12.07.1995 ( i ndryshuar) ,  per “ Kodin e Punes te Republikes se Shqiperise, ne nenin 202, pika 1 thote shprehimisht: “Shkelja e neneve…181, 184-186 te parashikuar ne kete Kod denohen me gjobe deri ne 50 fishin e pages minimale mujore…ndersa pika 7 thote se “Shkeljet e dispozitave te ketij Kodi, kur perbejne veper penale, denohen sipas dispozitave te Kodit Penal”.
Duke iu kujtuar ketyre shkelesve qe te lexojne permbajtjen e neneve 181, 184,185 dhe 186 te Kodit te Punes, po evidentojme ketu vetem disa paragrafe te ketyre neneve:
1)Ndalohet cdo akt nderhyrjeje ne krijimin, funksionimin ose administrimin e organizatave sindikale nga organet shtetrore.( Neni 184)
1)Konsiderohen si nderhyrje te punedhenesit masat qe:
a) nxisin krijimin e organizatave te punemarresve qe mbizoterohen nga nje pundhenes, qe mbeshtetin organizata punemarresish me mjete financiare apo me menyra te tjera, me qellim qe t’i vendosin keto organizata nen kontrollin e tyre.
b)pengojne  krijimin, funksionimin ose administrimin e nje organizate punemarrsish (sindikale),
c) demtojne punemarrsin per shkak te perkatesise ose veprimtarise se tij sindikale, duke e diskriminuar ate ( Neni  186).