Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

Udhetim studimor i mesuesve holandeze, anetare te AOb, ne Shqiperi

Nje grup prej 8 mesuesish, anetare te sindikates holandeze te aresimit, AOb, perfaqesues te te gjitha niveleve te arsimit ne Holande, qe nga kopshtet deri ne universitet, te kryesuar nga Sekretarja Nderkombetare e kesaj sindikate, Trudy Kerperien, moren pjese ne nje udhetim studimor nje javor ne shqiperi, gjate periudhes 25 prill deri ne 2 maj 2009.

Objektivi kryesor i ketij udhetimi ishte njohja me punen e bere dhe rezultatet e arritura nga FSASH e SPASH ne kuadrin e zbatimit te projektit qe ato kane me sindikatat holandeze FNV e AOb, sidomos ne lidhje me parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve, konsolidimin e strukturave te tyre dhe rolin e tyre ne zhvillimin e sistemit arsimor ne Shqiperi.

Disa nga aktivitetet kryesore qe u organizuan gjate kesaj jave te udhetimit studimor ishin:

Takim me drejtuesit dhe perfaqesues te tjere te FSASH e SPASH

Drejtuesit e FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, informuan koleget holandeze mbi angazhimin e dy sindikatave te arsimit, jo vetem per mbrojtjen social-ekonomike te anetareve te tyre e te mesuesve ne teresi, por edhe per demokratizimin dhe zhvillimin progresiv te sistemit arsimor ne Shqiperi, per mbrojtjen e femijeve dhe eliminimin e punes se femijeve etj.
Koleget holandeze bene pyetje dhe, mbas pergjigjeve, jo vetem nga drejtuesit kryesore, por edhe nga perfaqesuesit e tjere te te dyja sindikatave, shprehen vleresimet e tyre per punen e bere dhe vizionin e organeve drejtuese te FSASH e SPASH per mbrojtjen e meusesve dhe zhvillimin e arsimit ne vendin tone.

..

Takim me Zv/Ministrin e Arsimit dhe Shkences, Z. Halit Shamata

Zoti Halit Shamati, Zv/Minister i Arsimit dhe Shkences, shprehu kenaqesine qe ka  rastin te prese koleget nga Holanda dhe foli mbi sistemin arsimor ne Shqiperi, per zhvillimet e reja ne kete fushe, per arritjet e problemet qe hasen, si edhe per objektivat e Ministrise se arsimit dhe Shkences, MASH, sidomos ne lidhje me rritjen e pagave te mesuesve, permiresimin e kurrikulave, duke e konsideruar shume te rendesishme bashkepunimin me sindikatat e arsimit dhe mbeshtejen e tyre, sidomos ne lidhje me angazhimin e mesuesve per shmangien e braktisjes se shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve.
Koleget holandeze vleresuan punen e bere dhe permenden vecanerisht rendesine e futjes se metodave te reja te mesimdhenies, e te interenetit dhe krijimin e mundesive te tjera per sistemin arsimor ne Shqiperi, te cilat, me siguri, do te ndikojne per nje arsimim cilesor te nxenesve shqiptare. Ata folen, gjithashtu, per disa praktika pozitive te qeverise holandeze ne mbeshtetjen e sindikatave per zhvillimin e aktiviteteve te tyre efektive.

..

Takim me Drejtorin dhe specialiste te Insitutit te Kurrikulave dhe Trajnimit te Mesuesve

..

Organizimi i Takimit mbi bazen e metodes, pyetje – pergjigje, ishte karakteristika kryesore e Takimit me Drejtorin dhe specialistet e Institutit te Kurrikulave dhe Trajnimit te Mesuesve. Si po perputhen kurrikulat me zhvillimet e reja te shoqerise shqiptare dhe kerkesat e tregut te punes, si eshte situata ne lidhje me trajnimin e mesuesve, si lidhen trajnimet dhe aktivitetet e tjera te Institutit, me shmangien e largimeve nga shkolla, cfare lloj botimesh konsiderohen te rendesishme dhe jane bere nga Instituti, si bashkepunohet me sindikatat e arsimit, sidomos ne lidhje me ceshtjet qe kane te bejne me kualifikimin profesional te mesuesve dhe shmangien e braktisjes se shkolles; keto ishin disa nga ceshtjet kryesore ku u perqendrua biseda ne kete Takim.
Drejtori i Institutit dhe specialistet e pranishem shprehen mendimet e tyre ne lidhje me te gjitha keto ceshtje, duke permendur, gjithashtu, aktivitetet e perbashketa qe jane organizuar me sindikatat e arsimit, FSASH e SPASH, dhe mbeshtetjen reciproke ne procesin e zhvilleve progresive te sistemit arsimor ne vendin tone.

..

Takim me Menaxheren Kombetare te ILO-IPEC ne Tirane

Zj. Etleva Vertopi, Menaxhere Kombetare e ILO-IPEC ne Tirane, beri nje shpjegim te detajuar te rolit te ILO-IPEC ne Shqiperi dhe theksoi rendesine e bashkepunimit konkret dhe efektiv me sindikatat e arsimit, FSASH e SPASH. Ajo permendi disa nga programet e zbatuara, sidomos ne lidhje me trajnimin e mesuseve e te drejtuesve lokale te ketyre sindikatave gjate ketyre 5-6 viteve te fundit, duke perfshire edhe aktivitetet e zhvilluara ne kuadrin e Javes se Veprimeve Globale per Arsimin, GAW, qe zhvillohet cdo vit, javen e fundit te muajit prill, si edhe Diten Boterore te Luftes Kunder Punes se Femijeve, WDACL, qe zhvillohet cdo vit ne daten 12 qershor.
Duke folur ne lidhje me botimet e perbashketa, ajo permendi paketen SCREAM dhe Manualin “Mbi Arsimin Jo Formal” te cilat kane qene ne baze te kurseve te trajnimit qe jane zhvilluar ne me shume se 12 qarqe e rrethe dhe kane marre pjese me shume se 150 drejtues lokale nga te dyja sindikatat, FSASH e SPASH.
Mbeshtetja e metejshme e sindikatave te arsimit, si edhe e sindikaatve te degeve te tjera, ne angazhimin e tyre per mbajtjen e nxenesve ne shkolle dhe eliminimin e punes se femijeve ishte kerkesa kryesore e kolegeve holandeze ndaj ILO-IPEC, te cilet, gjithashtu, vleresuan punen qe eshte bere dhe rezultatet qe jane arritur.

..

Pjesemarrja ne aktivitetet e organizuara ne shkollat e Bathores, Tirane

..

Aktivitetet ne Bathore filluan me nje Takim ne Drejtorin e shkolles se Bathore 1, ku koleget holandeze u informuan mbi situaten aktuale ne shkolle, vecanerisht ne lidhje me vijimin e nxenesve ne shkolle, rezultatet e arritura, problemet e hasura, obbjektivat e percaktuara etj.
Vizitat ne klasat e mesimit, bisedat me nxenesit e mesuesit ishin vertete shume interesante. Pjesetaret e grupit bene fotografi dhe kembyen mendime mbi nivelin e mesimdhenies e te pervetesimit te programeve mesimore, mbi aktivitetet e zhvilluara, permiresimet qe kerkohet te behen ne kete proces etj.
Ne Takimin qe vijoi, me pjesemarrjen, jo vetem te mesuesve nga Bathorja, por edhe nga kater shkollat e tjera pilot, ku punojne suindikatat e arsimit per shmangien e braktisjes se shkolles dhe eliminimin e punes se femijeve, si edhe te nxenesve e prinderve, pjesemarresit u njohen me punen qe po behet per parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve. Drejtori i shkolles, Ilir Bodini, si edhe perfaqesuesit e sindikatave, Derall Tota, Dilaver Lena, Mersin Terpo etj, folen mbi angazhimin e tyre dhe rezultatet e arritura ne uljen e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen dhe eliminimin e punes se femijeve.
Nje shfaqje artistike me kenge, valle e recitime krijoi nje atmosfere emocionante per te gjithe pjesemarresit ne Takim.
Ne emr te Grupit, sekretarja Nderkombetare e Aob, Trudy Kerperien shperndau dhurata me mjete mesiomre shkollore te grumbulluara nga mesuesit dhe nxenesit holandeze per nxenesit shqiptare.

...

Pjesemarrja ne aktivitetet e organizuara ne shkollen “Ptoleme Xhuvani”, Elbasan

..

Nje ndalese ne Shkollen “Ptoleme Xhuvani”, ne Elbasan, gjate rruges per ne Korce, mori shume me teper kohe nga sa ishte planifikuar. Drejtori i shkolles dhe mesuesit pjesemarres ne nje Takim te improvizuar folen per punen qe kane bere me nxenesit qe kishin braktisur shkollen ose ishin ne rrezik per ta braktisur ate, duke iu dhene atyre te gjitha mundesite per perparim te dukshem ne vijimin rregullisht dhe pervetesimin e programeve mesimore.
Prinderit pjesemarres ne Takim vleresuan punen e bere nga ana e Drejtorise se shkolles dhe mesuesve dhe premtuan se do te vazhdojne te punojne se bashku per te mbajtur femijet ne shkolle dhe parandalimin e punes se femijeve. Vete nxenesit shprehen kenaqesine qe jane kthyer dhe vazhdojne rregullisht shkollen, duke pervetesuar rregullisht programet e lendeve mesimore.
Vizitat neper klasa, bisedimet informale me Drejtorin, me mesuesit dhe me nxenesit u vleresuan se tepermi nga ana e kolegeve holandeze, te cilet edhe ketu shperndane dhurata per nxenesit e shkolles.

..

Pjesemarrja ne aktivitetet e organizuara ne shkollat “Naim Frasheri” dhe “Asdreni” ne Korce

..

Drejtori i Shkolles “Naim Frasheri”, Ylli Shahinllari, u uroi mireseardhjen kolegeve nga Holanda dhe u foli atyre mbi situaten aktuale ne shkolle, duke u perqendruar sidomos tek puna e bere nga ana e mesuesve, sidomos me nxenesit e komunitetit Rome.
Pas kembimit te mendimeve dhe sqarimit te pyetjeve te bera nga pjesemarresit, koleget holandeze muaren pjese ne nje aktivitet te organizuar ne Shkollen “Asdreni”. Perfaqesuesja e sindikatave ne shkolle, Zj. Martha Xharo, foli gjeresisht mbi punen e bere nga ana e mesuesve e nxenesve te shkolles ne kuadrin e Projektit qe FSASH e SPASH jane duke zbatuar me sindikatat holandeze FNV/AOb, duke permendur edhe rezultatet konkrete ne parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve.
Ne vijim, Presidentja e Qeverise se Nxenesve, Irini Sumbula, foli mbi punen e vecante qe kane bere nxenesit e shkolles, se bashku me meuesit, per te mos lejuar largimin e shokeve e klases e te shkolles nga mesimi. Drejtori i Shkolles, Ylli Kreka, beri vleresimin e punes se mesuesve e nxenesve dhe premtoi mbeshtetje te metejshme per te ardhmen.
Perfaqesuesit e Shoqates se Romeve vleresuan punen e bere ne bashkepunim me drejtorine dhe sindikatat ne shkolle, por, nderkohe, kerkuan me shume veprime te perbashketa me nxenesit Rome, duke perfshire edhe aktore te tjere qe veprojne ne komunitet.

Nje program i bukur artistik u shfaq me kete rast me pjesemarrjen e shume nxenesve, i cili u vleresua nga koleget holandeze, te cilet edhe ne keto shkolla shperndane dhurata me mjete shkollore, lojra zbavitese etj.

...

Pjesemarrja ne aktivitetet e zhvilluara ne Kopeshtin e Femijeve dhe Shkollen 9-vjecare te Levanit, Fier

...

Aktivitetet ne rrethin e Fierit filluan me nje vizite ne nje kopesht te ri femijesh, i hapur jo shume kohe me pare ne lagjen me banore nga komuniteti Rome ne kete fshat, financuar nga shoqata “Terre des Home” dhe mbeshtetur nga pushteti vendor ne Levan, pas kerkesave te vazhdueshme te familjeve te kesaj lagjeje dhe insistimit te Shqates se Romeve.
Koleget holandeze biseduan me femijet dhe edukatoret, ndoqen nje program te bukur artistik dhe shperndane dhurata per femijet e kopeshtit.
Ne shkollen “Dino Ismaili” po ne Levan, u organizua nje Takim shume interesant me pjesemarrjen e mesuesve edhe nga 3 shkollat e tjera pilot, ku punojne FSASH e SPASH, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me sindikatat holandeze FNV/Aob, Roskovec, Zhupan, Mbrostar, si edhe nxenes e prinder nga Levani.
Drejtoresha e Shkolles, Gazmira Bircaj, perfaqesuesit e sindikatave, Arqile Bitri, Maliq Shehaj etj, folen mbi angazhimin e tyre dhe rezultatet e arritura gjet ketyre 3-4 vjeteve te zbatimit te ketij Projekti, jo vetem ne kete shkolle, por edhe ne disa shkolla te tjera te ketij rrethi.
Nxenesit pjesemarres ne kete Takim ishin shume aktive, duke folur mbi rolin e tyre per uljen e numrit te nxenesve qe braktisin shkollen, duke bere shume pyetje per mesuesit nga Holanda, si edhe duke performuar bukur ne nje program interesant kulturor dhe artistik.
Koleget nga Holnda iu pergjigjen pyetjeve, vleresuan punen e bere dhe shperndane dhurata.

Gjate qendrimit ne Shqiperi, koleget holandeze vizituan Museumin e Shkolles se Pare Shqipe ne Korce, disa objekte kulti dhe Akademine ne Voskopoje, Muzeun “Skenderbeu” ne Kruje, si edhe Kalane e Gjirokastres, Qytetin Antik Butrinti etj.

Te dy drejtuesit kryesore te FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, moren pjese pothuajse ne te gjitha aktivitetet e zhvilluara me koleget holandeze, vleresuan shume rolin e tyre ne mardheniet me mesuesit e nxenesit shqiptare qe paten rastin te takojne dhe premtuan se do te vazhdojne te punojne me perkushtim per zhvillimin progresiv te sistemit arsimor ne Shqiperi, per mbrojtjen e femijeve, mbajtjen e tyre ne shkolle dhe eliminimin e punes se femijeve.