Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

Projekti per Zonen pa Pune Femijesh ne Levan, Fier

 

 

Bazuar ne pervojen e fituar, rezultatet e arritura dhe mundesite qe kane, FSASH dhe SPASH, me ndihmen e FNV Mondiaal, Holande, po zbatojne nje Program Veprimi me synim krijimin e nje zone pa pune femijesh ne Levan te rrethit te Fierit.

Eshte nje shkolle 9-vejcare ne Levan, me 484 nxenes, prej te cileve 20 nxenes,(13 prej tyre vajza), kane braktisur shkollen, nderkohe qe 94 nxenes, pothuajse te gjithe nga komuniteti Rome, jane ne rrezik per ta braktisur ate.

 

Eshte krijuar tashme nje baze e mire e punes konkrete me keta nxenes, duke patur edhe disa rezultate dhe mesuesit, aktiviste te sindikatave te arsimit, kane shprehur gatishmerine per ta vazhduar kete pune edhe ne te ardhmen, me synim kthimin ne shkolle te atyre nxenesve qe e kane braktisur ate dhe mbajtjen ne shkolle te atyre nxenesve qe jane ne rrezik per ta braktisur shkollen.

Po perdoren, pak a shume, te njejtat metoda te punes konkrete me keta nxenes, si edhe me pare, por kesaj here, me ndihmen e kolegeve tane te FNV Mondiaal, kjo pune po shoqerohet edhe me nje ndihme modeste per disa nga familjet e ketyre nxenesve, nepermjet nje pakoje me ushqime qe u jepet atyre cdo muaj.

Ky Program synon, gjithashtu, te ndergjegjesoje dhe forcoje bashkepunimin ndermjet sindikatave, organeve te pushtetit vendore, administrates se shkolles, drejtorise arsimore etj, per t'u marre konkretisht me parandalimin dhe eliminimin e punes se femijeve.

 

Takim pergatitor ne Levan per zbatimin e Programit te Veprimit

 

Nje takim pergatitor per zbatimin e Programit u organizua ne janar te ketij viti ne shkollen e Levanit, ku moren pjese mesues, anetare te grupeve te punes, nxenes, prinder, perfaqesues te administrates se shkolles, etj.

 


Ne Takim moren pjese edhe kryetaret e FSASH e SPASH, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, si edhe perfaqesuesi i Drejtorise Arsimore Rajonale, Fier, Mihal Krimce, Kryetari Komunes se Levanit, Agim Qejvani, Presidenti i Shoqates se Romeve ne rrethin e Fierit, Refit Dule, dhe Drejtoresha e Shkolles, Gazmira Bircaj.

 

Ne Takim u raportua se puna eshte duke vazhduar normalisht, jo vetem ne shkolle, por edhe ne zone. Drejtoresha dhe mesuesit kane identifikuar nxenesit qe do te jene subjekt i punes konkrete, kane kontaktuar me ta dhe me prinderit e tyre dhe jane duke punuar individualisht me secilin prej tyre.

Pas prezantimit te objektivave te Programit, aktiviteteve qe do te organizohen dhe metodave qe do te perdoren, gjate periudhes 6 mujore te zbatimit te ketij Progami, shprehen mendimet dhe angazhimet e tyre, drejtuesit e sindikatave Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, Kryetari i Komunes, Agim Qejvani, Perfaqesuesi i DAR, Fier, Mihal Krimce, Drejtoresha e Shkolles, Gazmira Bizhgaj etj.

 

 


Pjesemarresit qe e moren fjalen vleresuan ndihmen e dhene nga sindikata Holandeze FNV Mondiaal, dhe shprehen besimin se objektivat e ketij Programi do te realizohen me sukses.

 

Takim me anetaret e Grupit te Punes, (monitorimit).

 

Nje takim i rendesishemn u organizua, ne ditet e para te marsit, me anetaret e Grupit te Punes, (monitorimit), mesues ne shkollen e Levanit.

Ne Takim moren pjese, gjithashtu, kryetaret e sindikatave te arsimit, Xhafer Dobrushi e Bajram Kruja, si edhe Drejtoresha e shkolles, Gazmira Bizhgaj.

Ne takim u be nje diskutim i hollesishem, ne lidhje me situaten e cdo nxenesi subjekt i punes ne kuadrin e ketij Programi. Mesueit folen mbi punen qe ata jane duke bere ne menyre individuale me nxenesit ne klasa, ne shkolle, por edhe ne familje, duke permendur edhe rezultatet e deritanishme dhe objekivat qe ata kane per marsin dhe per muajet ne vijim.

 Situata aktuale ne lidhje me zbatimin e objektivave eshte optimiste, pavaresisht nga disa veshtiresi qe po hasen, sidomos ne punen me nxenesit Rome, te klasave te larta, te 8ta e te 9ta.

Ata raportuan 7 nxenes te rikthyer ne shkolle nga radhet e 20 nxenesve qe kane braktisur shkollen, nderkohe qe jane duke punuar edhe me 6 te tjere, shumica prej te cilave vajza, duke shpresuar qe t'i rikthejne ato sa me pare ne shkolle. 7 te tjeret mbeten problem, sepse mesuesit dhe nxensit qe punojme me ta dhe me prinderit e tyre po ndeshen ne refuzime e probleme te veshtira.

Ne te njejten kohe, ata raportuan 34 nxenes qe kane dale jashte rrezikut te braktisjes se shkolles, si rezultat i gjithe kesaj pune, pa neglizhuar edhe ndikimin e drejtperdrejte te pakos me ushqime, si mbeshtetje per punen e tyre.
Mesueit dhe nxenesit qe punojne me ta kane te gjitha te dhenat qe kane te bejne me pengesat, shkaqet, progresin e bere, si edhe kane plane te qarta ne lidhje me integrimin e tyre ne klasa e ne shkolle.

Ne Takim u diskutua hollesisht edhe ne lidhje me organizimin e aktiviteteve te planifikuara, simos atyre kulturore artistike e sportive, per te cilat u ra dakord qe raundi i pare i ketyre aktiviteteve te zhvillohet ne daten 26 mars 2010, ku te synohet nje pjesemarrje sa me e gjere, jo vetem e nxnesve qe jane subjekt i punes qe po behet ne kuadrin e ketij Programi, por edhe shume nxenes te tjere te dhene pas ketyre aktiviteteve, duke i organizuar ato ne formen e garave dhe duke shpallur e motivuar edhe fituesit.