Home Mbi FSASH-SPASH JO Punes se Femijeve Aktivitete Kalendari Revista Foto Galeri Kontakte

 

 

Nenshkruhet Kontrata Kolektive e Puns midis MAS dhe FSASH e SPASH per periudhen 2015-2017

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES, 2015-2017

 

Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Zj. Lindita Nikolla, Konfirmon zyrtarisht

FSASH dhe SPASH sindikatat perfaqesuese ne sektorin e arsimit dhe

i fton ato per te filluar negocimet dhe nenshkruar Kontraten Kolektive te Punes

 

 

Proteste e drejtuesve qendrore e lokale te FSASH e SPASH para MAS

 

Vizite e rendesishme e delegacionit
te Sindikates Gjermane te Arsimit, GEW, ne vendin tone

E ardhmja e Profesionit te Mesuesit
Konkluzione nga Konferenca e ETUCE, mbajtur ne Viene,

me 26-27 nentor 2014

 

TRYEZA SINDIKALE

VIZIONI DHE ANGAZHIMI I SINDIKATAVE TE ARSIMIT PER ARSIMIN CILESOR

 

Takime pergatitore dhe mbledhje te Grupeve te Monitorimit, organizuar ne Shkollat “Halit Cota” dhe “Ahmet Zogu” ne Bathore, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Fondacionin e Sindikates Gjermane te Arsimit, GEW, “Femijeri e Denje, Arsimim ne vend te Punes se Femijeve”

 

Takime Pergatitore dhe te Grupeve te Monitorimit, organizuar ne shkollat “Naum Veqilharxhi” dhe “Shkolla e Re” ne Korce, ne kuadrin e zbatimit te Projektit me Sindikaten Holandeze te Arsimit, AOb

 

MINISTRJA E ARSIMIT DHE SPORTIT LINDITA NIKOLLA
TAKOHET ME SINDIKATAT PARTNERE, FSASH/SPASH

 

Keshilli i Ministrave nominon FSASH dhe SPASH

anetare te Keshillit Kombetar te Punes

 

Aktivitete ne zbatim te Projektit me AOb 

Takime te Grupeve te Monitorimit dhe aktivitete te tjera ne shkollat "Nuci Naci" dhe "Ismail Qemali" ne Korce

 

Aktivitete ne kuadrin e Projektit me EI-ILO_IPEC

Takime te Grupeve te Monitorimit ne shkollat Levan dhe Zhupan, Fier

 

ZHVILLOI PUNIMET SESIONI I DYTE I
KONGRESIT TE PESTE TE FSASH
Tirane, 7 nentor 2013

 

ZHVILLOI PUNIMET KONGRESI I GJASHTE

I SINDIKATES SE PAVARUR TE ARSIMIT TE SHQIPERISE, (SPASH)

Tirane, 26 tetor 2013

 

Iniciativa e EI/ETUCE “Te mobilizohemi per Arsimin Cilesor”

Viti i Veprimeve Globale, tetor 2013 – tetor 2014
 “Te bashkohemi per Arsimin – Arsim me Cilesi me te Mire per nje Bote me te Mire”

10 Mesazhe Kyc nga ETUCE per te Permiresuar Arsimin Cilesor ne Europe

 

OPTIMIZEM DHE DETYRA TE REJA PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE
Nga Konferenca e Trete Globale per Eliminimin e Punes se Femijeve
Brasilia, 8-10 tetor 2013

 

KRIJOHET ALEANCA E SINDIKATAVE TE ARSIMIT, FSASH-SPASH

 

ZHVILLOI PUNIMET SESIONI I PARE I KONGRESIT TE 5-te TE FSASH

 

U MBLODH KESHILLI KOMBETAR I SPASH
DHE
ORGANIZOHET EKSKURSIONI TURISTIK NE VENECIA

 

Seminar trajnues dhe aktivitete kulturore-artistike e sportive
organizuar ne Korce ne zbatim te Projektit me AOb

Maj 2013

 

AKTIVITETE NE JAVEN E VEPRIMEVE GLOBALE PER ARSIMIN
21 – 27 prill 2013

 

VIZITE E SUKSESSHME E DREJTUEVE TE AOb (Holande)  DHE
GEW (Gjermani) NE SHKOLLAT E KORCES

 

2013 - VITI I KONGRESIT TE 5-te TE FSASH
Nga mbledhja e Keshillit Drejtues te FSASH

 

Te thellojme me tej arritjet e vitit 2012
(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH)

 

Te njohim Ligjin per Sistemin Arsimor Parauniversitar

KUSHTET DHE KRITERET LIGJORE
PER TE FITUAR DHE USHTRUAR PROFESIONIN E MESUESIT

 

Aktivitete ne kuadrin e zbatimit te Projektit me AOb
ne shkollat “Nuci Naci” dhe “Ismail Qemali” ne Korce

Dhjetor 2012

 

Aktivitete organizuar ne shkollat e Korces

ne kuadrin e Projektit me AOb

Nentor 2012

 

Projekti me AOb, Sektori i Shkollave te Mesme,
Mobilizimi i mesuesve dhe organizimi i aktiviteteve konkrete per parandalimin dhe eliminimin e braktisjes se shkolles dhe te punes se femijeve ne rrethin e Korces

Shtator 2012 – Korrik 2013

HAPA VENDIMTARE

PER ARRITJEN E OBJEKTIVAVE SINDIKALE PER VITET 2012-2014
(Nga  mbledhja  e Keshillit Drejtues te FSASH)

 

Funksionimi i partneritet,

domosdoshmeri per nje sindikate efektive
(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH)

Veprimtari aktive e rezultative gjate 2011,
angazhime efektive gjate 2012 e ne vijim

Nga mbledhja e KD te FSASH

 

U MBLODH KESHILLI KOMBETAR I SPASH

 

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit midis sindikatave shqiptare
të arsimit, FSASH e SPASH,dhe sindikatës së arsimit të Kosovës, SBASHK

 

AKTIVITETE ME RASTIN E 5 TETORIT,
DITES BOTERORE TE MESUESVE

 

Dita Boterore Kunder Punes se Femijeve
12 qershor 2011

 

FSASH NE 20 VJETORIN E THEMELIMIT

 

SPASH FESTON  20-VJETORIN E KRIJIMIT TE SAJ

 

Projekt i suksesshem, ne bashkepunim me AOb,

ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim Frasheri” ne Korce

 

 

Java e Veprimeve Globale për Arsimin 2011

“Arsimimi i Grave dhe vajzave"

 

Sindikata Holandeze e Arsimit, AOb, kontribuon
per mesuesit dhe nxenesit e prekur nga permbytjet ne zonen e Shkodres

 

Mesues, nxenes e prinder diskutojne si te mbajne te gjithe nxenesit ne shkolle

Nga aktivitetet ne zbatim te Projektit me sindikaten holandeze, AOb,
ne shkollat “Asdreni” dhe “Naim frasheri” ne Korce

PROGRAM I SUKSESSHEM

ZBATUAR NE BASHKEPUNIM ME ILO-IPEC MBI PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

AKTIVITETE NE KUADRIN E DITES BOTERORE
KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

WORKSHOP DHE AKTIVITETE TE TJERA

ORGANIZUAR NE LEVAN, FIER

 28 dhe 29 maj 2010

 

Nenshkruhet Kontrata Kolektive e Punes
midis
Ministrise se Arsimit dhe Shkences
dhe sindikatave te arsimit, FSASH dhe SPASH

 

KONTRATA KOLEKTIVE E PUNES, 2010 - 2014

 

Aktivitete te larmishme kulturore dhe sportive,
organizuar ne Shkollen e Levanit, Fier

26 mars 2010

 

Projekti per Zonen pa Pune femijesh ne Levan, Fier

 

Zhvilloi punimet Kongresi i 4te i FSASH

Z. Xhafer DOBRUSHI rizgjidhet Kryetar i FSASH

 

AKTIVITETE TE SHUMTA ME RASTIN E 5 TETORIT

DITES BOTERORE TE MESUESIT

"Te ndertojme te ardhmen, Te investojme per mesuesit TANI"

 

TAKIM I MINISTRIT TE ARSIMIT DHE SHKENCES

ME DREJTUESIT E SINDIKATAVE TE ARSIMIT, FSASH DHE SPASH

 

ZHVILLOI PUNIMET KONGRESI I PESTE I SPASH

ZOTI BAJRAM KRUJA RIZGJIDHET PRESIDENT I SPASH

DURRES, 11-12 SHTATOR 2009

 

 

NE POGRADEC MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE PER PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

SEMINAR NE VLORE MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE AKTOREVE TE TJERE PER PARANDALIMIN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

AKTIVITETE TE FSASH/SPASH ME RASTIN E DITES BOTERORE KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

KONFERENCE VLERESIMI MBI ZBATIMIN E PROJEKTIT TE FNV/AOB - FSASH/SPASH

 

UDHETIM STUDIMOR I MESUESVE HOLANDEZE, ANETARE TE AOb, NE SHQIPERI

 

KONGRESI I 5-TE I SPASHK-UT TE REPUBLIKES SE KOSOVES

 

CDO MESUES DUHET TE JETE I SINDIKUAR

(Nga mbledhja e Keshillit Kombetar te SPASH-it)

 

TRYEZE MBI BASHKEPUNIMIN MIDIS INSPKTORIATIT SHTETEROR TE PUNES DHE SINDIKATAVE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

ME SHUME SHERBIME PER MESUESIT SINDIKALISTE

( Nga Tryeza me pjesemarrjen e drejtuesve sindikaliste te qarqeve te rretheve)

 

2009 - VITI I KONGRESIT TE FSASH-IT DHE NEGOCIMEVE PER KONTRATEN E RE KOLEKTIVE TE PUNES

 

(Nga mbledhja e KD te FSASH)

 

2009, VITI I ZGJEDHJEVE NE STRUKTURAT SINDIKALE DHE DETYRAVE TE RENDESISHME PER SPASH

(Nga mbledhja e Komitetit Ekzekutiv te SPASH-it)

 

FSASH: TE PEZULLOHET DHE TE SHFUQIZOHET UDHEZIMI NR.4 DATE 05.02.2009 "PER PAGESEN E PUNONJESVE MESIMOR NE DISPOZICION"

 

ME SHUME ANGAZHIM PER TE RRITUR ME TEJ ROLIN E GRAVE MESUESE NE SINDIKATE

(Nga seminari treditor me grate drejtuese lokale ne sindikata)

 

TREGUES TE TRAJNIMIT TE PERSONELIT ARSIMOR GJATE VITIT 2008

 

BASHKEPUNIMI I FRYTSHEM I SEKSIONEVE TE SPASH DHE FSASH NE KORCE PER SHMANGIEN E BRAKTISJES SE SHKOLLES DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

NDAL NDERHYRJEVE TE PUNEDHENESIT NE VEPRIMTARINE E SINDIKATAVE

 

ANGAZHIM REZULTATIV PER MBAJTJEN E NXENESVE NE SHKOLLE

 

ARRITJET E DERITANISHME, BAZE PER NJE PUNE ME TE ORGANIZUAR ME GRATE MESUESE NE SINDIKATE

 

PUNE KONKRETE NE BASHKEPUNIM PER ULJEN E NUMRIT TE NXENESVE QE BRAKTISIN SHKOLLEN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

STATUSI I MESUESIT, OBJEKTIVI KRYESOR I SINDIKATAVE TE ARSIMIT PER VITIN 2009

 

TE BEJME REALITET DETYRIMET E PUNEDHENESIT PER MOTIVIMIN E MESUESVE TE DALLUAR

 

TE FORCOJME STRUKTURAT SINDIKALE TE SPASH NE TE GJITHA NIVELET

Nga mbledhja e Keshllit Kombetar te SPASH

 

KONSOLIDIMI I SEKSIONEVE SINDIKALE KERKON PERGJEGJESI PERSONALE DHE KOLEGJIALITET

Nga mbledhja e KD te FSASH

 

SEMINAR MBI BASHKEPUNIMIN E MESUESVE ME NXENESIT DHE PRINDERIT PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

TAKIM I RENDESISHEM ME DREJTUES E PERFAQESUES TE DAR E ZA TE QARKUT TE VLORES

 

KERKESAT E SINDIKATAVE PER PERMIRESIMIN E PENSIONEVE TE MESUESVE

 

ANGAZHIM I PERBASHKET PER TE ZHVILLUAR SISTEMIN ARSIMOR DHE MBROJTUR INTERESAT SOCIO-EKONOMIKE TE MESUESVE

Takim i kryetareve te sindikatave te arsimit me Ministrin e Arsimit dhe Shkences

 

KOMENTE RRETH DINAMIKES SE PAGAVE TE SISTEMIT PARAUNIVERSITAR TE ARSIMIT
Periudha 2006 – 2008
Nga Xhafer  Dobrushi, Kryetar i FSASH

 

AKTIVITETE NE ZBATIM TE PROJEKTIT ME FNV/AOb

 

AKTIVITETE TE FSASH E SPASH

 

KRONIKE E NJE DITE TE PAHARRUAR
Nga aktiviteti i perbashket i FSASH, SPASH dhe SBASHK

 

OBJEKTIVAT SINDIKALE PER VITIN E RI SHKOLLOR

 

 

VEPRIMTARI TE SHUMTA TE FSASH DHE SPASH NE DITEN BOTERORE KUNDER PUNES SE FEMIJEVE

 

MBESHTETJE E PLOTE PER KERKESAT E SINDIKATAVE TE ARSIMIT

 

TRYEZE E RRUMBULLAKET MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE DHE TE AKTOREVE TE TJERE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE NE SHQIPERI

 

SNDIKATAT E ARSIMIT DHE SHOQATA TE TJERA NE SHQIPERI SE BASHKU NE AKTIVITETET E GAW

 

KONFERENCE TREPALESHE MBI ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT TE PUNES NE SEKTORIN E ARSIMITI

 

TRYEZE E RRUMBULLAKET MBI PJESEMARRJEN E GRAVE MESUESE NE SINDIKATE

 

PROGRAM KONKRET PER TE SIGURUAR ME SHUME SHERBIME PER MESUESIT SINDIKALISTE

Nga Tryeza me pjesemarrjen e drejtuesve sindikaliste te qarqeve e rretheve

 

ANGAZHIM REZULTATIV I MESUESVE E NXENESVE TE KORCES

Nga seminari per eliminimin e punes se femijeve ne Korce

 

BAZA E ARRITJEVE, PUNA INDIVIDUALE ME NXENESIT

Nga seminari per eliminimin e punes se femijeve ne Fier

 

TAKIME TE RENDESISHME ME PERFAQESUES TE DAR E ZA NE QARQET E KORCES DHE FIERIT

 

TRYEZE E RRUMBULLAKET MBI RRITJEN E INTERESIMIT PER SHKOLLEN DHE ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

BROSHURE MBI AKTIVITETET E PROJEKTIT EI-NOT

 

SEMINAR TREDITOR PER PUNEN ME GRATE MESUESE NE SINDIKATE

 

AKTIVITETE TE SHUMTA KULTURORE DHE SPORTIVE

 

SEMINAR ME PERFAQESUES TE PRINDERVE DHE NXENESVE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

WORKSHOP MBI ANGAZHIMIN E SINDIKATAVE SHQIPTARE PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE

 

PROGRAM I SUKSESSHEM NE BASHKEPUNIM ME ILO-IPEC NE TIRANE

 

AKTIVITETE TE SHUMTA NE ZBATIM TE PROJEKTIT ME FNV

 

ANGAZHIM SERIOZ PER TE ZGJIDHUR PROBLEMET, SIPAS KONTRATES KOLEKTIVE

(Nga Takimi i drejtuesve te FSASH/SPASH

me Ministrin e Arsimit dhe Shkences)

 

MBROJTJA E ANETAREVE LIDHET ME ZHVILLIMET PROGRESIVE NE ARSIM

(Nga mbledhja e KD te FSASH)

 

MBESHTETJE EFEKTIVE NGA FNV dhe AOb

 

ANGAZHIM I RI PER ELIMINIMIN E PUNES SE FEMIJEVE, ( EI NOT)

 

TAKSA E SHESHTE TE MOS PREKE PAGAT E MESUESVE

 

SINDIKATAT  KERKOJNE  HAPJEN E TRYEZES SE DIALOGUT SOCIAL